Política de Privacitat

Andorra Bike Tracks FRT es compromet a protegir la vostra privadesa i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la plana web. Aquesta declaració de privadesa és vàlida per a la plana web www.andorrabiketracks.com i regula la recollida i l’ús de dades.

Acceptant les polítiques de privacitat, consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració.

Qui és el responsable de les dades?

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractat per Andorra Bike Tracks FRT en qualitat de responsable del tractament. Andorra Bike Tracks FRT és el titular d’aquest lloc web, societat domiciliada a C/ Sant Miquel, 4, AD200 Encamp- Principat d´Andorra, (inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número de registre tributari F-293614A , d’ara endavant Andorra Bike Tracks FRT

Quines dades recollim?

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que només és recolliran les dades personals estrictament necessàries per complir amb les finalitats descrites a continuació i que les mateixes es tractaran amb el màxim respecte als principis establerts a la normativa de protecció de dades.

Recollim cookies?

Andorra Bike Tracks FRT, en el seu web, utilitza galetes pròpies o bé d’empreses col·laboradores amb l’objecte de millorar i optimitzar l’experiència d’usuari. Per veure la llista de cookies utilitzades i recollides per Andorra Bike Tracks FRT aixi com el termini de conservació d’aquestes i els destinataris feu clic en el módul de cookies en la part inferior esquerra del nostre lloc web. Enllaç a la nostra política de cookies

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

Andorra Bike Tracks FRT podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació sempre que vostè en consenteixi part o la totalitat:

* Enviament de comunicacions personalitzades sobre lleis, articles i notícies d’interès pels asocials de l’ Andorra Bike Tracks FRT.
* Donar d’alta als associats a través del formulari de la web de Andorra Bike Tracks FRT. Registre de les dades personals del nou associat en la base de dades de Andorra Bike Tracks FRT.
* Donar resposta a consultes o peticions formulades pels membres associats de Andorra Bike Tracks FRT.
* Enviament de qüestionaris o convocatòries, formacions relacionades amb temes de Andorra Bike Tracks FRT

Quant de temps es conservaran les meves dades?

Andorra Bike Tracks FRT conservarà les seves dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui Andorra Bike Tracks FRT a conservar les seves dades personals, Andorra Bike Tracks FRT conservarà les seves dades personals durant dit període addicional, però seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

A qui passarem les vostres dades?

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho. Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a:

a) Encarregats de tractament de Andorra Bike Tracks FRT que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi Andorra Bike Tracks FRT.

b) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per a les finalitats que s’hi defineixin.

Passarem les vostres dades a països fora d’Andorra?

Per norma general, les vostres dades aquí recollides no es transferiran fora d’Andorra. No obstant, en casos de cooperació internacional amb altres autoritats de protecció de dades, us demanarem el vostre consentiment per a aquestes transferències quan la base legitimadora del tractament sigui el vostre consentiment.

De quins drets disposeu?

En compliment de la LQPD i els seus reglaments de desenvolupament, Andorra Bike Tracks FRT l’informa que disposa dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic info@andorrabiketracks.com , on haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat per tal que Andorra Bike Tracks FRT pugui comprovar la vostra identitat (les dades aquí adjuntades només es tractaran per la finalitat exclusiva de tramitar els vostres exercicis de drets i s’eliminaran immediatament un cop complerta aquesta finalitat) Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA). També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

Puc retirar el meu consentiment?

El consentiment donat per a alguna finalitat específica, pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. En aquests supòsits Andorra Bike Tracks FRT deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Amb quines mesures de seguretat protegirem les vostres dades?

Andorra Bike Tracks FRT li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar-ne l’alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

Possibles canvis en la política de privadesa?

Aquesta política de privadesa és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.

Scroll to top